ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Учебно-практически и изследователски звена

 

Лаборатория за езикови технологии (към ИЦ за компютърна и приложна лингвистика)

корпус 2/офис 309 тел. 02/8110 309

Директор: доц. д-р Мария Стамболиева

e-mail : mstambolieva@nbu.bg