facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Проекти

 

  • Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран чужд език ( 2016-2017, ЦФСР на НБУ)

 

  • КЛаДА-БГ: Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство

 

  • Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ЦФСР на НБУ)

 

  • EM TTI Technologies in Translating and Interpreting: Проект за магистърска програма Erasmus Mundus Joint Master’sDegree Programme (2018-2024, Европейска комисия)

 

 

Лабораторията за езикови технологии при ЦКПЛ е част от Националната инфраструктура КЛаДА-БГ, финансирана от Министерски съвет на Република България за начален период от 5 години. КЛаДА-БГ е национална технологична е-инфраструктура за ресурси и технологии в областта на езиковото и културно-историческото наследство, част от Националната пътна карта на научноизследователските инфраструктури. КЛаДА-БГ е интегрирана в рамките на еврпейските инфраструктури CLARIN и DARIAH.