ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Проекти

 

  • Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран чужд език ( 2016-2017, ЦФСР на НБУ)

 

  • КЛаДА-БГ: Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство

 

  • Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ЦФСР на НБУ)

 

  • EM TTI Technologies in Translating and Interpreting: Проект за магистърска програма Erasmus Mundus Joint Master’sDegree Programme (2018-2024, Европейска комисия)