facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Разработени учебни програми

 

Бакалавърски

 

  •  БП „Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) -- РО“

 

  •  БП „Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) -- ДО“

 

Програмата е създадена в сътрудничество с Френския институт към посолството на Република Франция, по модел на аналогични програми Langues étrangères appliquées (LEA) във Франция и други страни  от ЕС. В програмата преподават 51 преподаватели –  от Центъра и от 9 департамента на НБУ.  Програмата има Еразъм+ договори за обмен на студенти и преподаватели с четири университета: Екс-Марсилия (Франция), Мон Блан - От Савоа, гр. Шамбери (Франция), Улвърхемптън (Великобритания) и Семей (Казахстан).

 

 

Майнър

 

  • „Приложен френски за администрация и управление (на френски и английски език)“

 

  • „Приложен немски за администрация и управление (на немски и английски език)“

 

  •  „Приложен руски за администрация и управление (на руски и английски език)“

 

  • „Приложен испански за администрация и управление (на испански и английски език)“

 

  •  „Приложен английски за администрация и управление“

 

 

Магистърски

 

  •  МП Еразъм мундус EM TTI „Технологии м писмения и устния превод“ в партньорство с университетите в Улвърхемптън (Обединено кралство) и Малага (Испания)

 

Магистърската програма „Технологии за писмения и устния превод" (EM_TTI European Masters in Technology forTranslation and Interpretation) е разработена като проект Еразъм Мундус съвместно с университетите в Улвърхемптън (Великобритания) и Малага (Испания), Проектът е одобрен и финансиран от ЕК за период от 6 години.

Програмите на Центъра се администрират от Програмен съвет „Компютърна и приложна лингвистика“.