ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Разработени учебни програми

 

Бакалавърски

 

 

 

 

Майнър

 

 

 

 

Магистърски