facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Актуално

archive-books5_678x410_crop_478b24840a
14.12.2020 14:40

Публична лекция „Дейностно ориентираният подход в преподаването на чужд език за професионални цели“

Online

Организатор:
Изследователски център „Компютърна и приложна лингвистика“

Лектор:
д-р Емануела Свиларова

Модератор:
доц. д-р Мария Стамболиева

Участници:
преподаватели и студенти на ИЦ „Компютърна и приложна лингвистика“, преподаватели в НБУ, външни гости

Д-р Свиларова ще представи съвременни постижения в областта на преподаването на специализиран чужд език, в т.ч. примери от своя опит като преподавател по чужд език в специализираната област на администрацията и управлението. Лекцията ще бъде интересна и полезна за преподаватели по чужд език в НБУ и други ВУЗ, за студенти и кандидат-студенти в програми по приложни чужди езици.

Д-р Свиларова е защитила докторска дисертация по сравнителна литература в университет Париж 3 – Нова Сорбона. Съавтор е в учебници по френски език за гимназиите с интензивно изучаване в България, на помагалото „Смях в час по френски език“, работи със студенти от специалност Стопанско управление на СУ „Св. Кличент Охридски“ по специализиран френски език в областта на администрацията и управлението.