facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Актуално

1333620hdr_678x410_crop_478b24840a
01.07.2020 11:20

Публична академична лекция „Дейностната перспектива в чуждоезиковото електронно обучение от смесен тип – предизвикателства и нови хоризонти“

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“

Организатор:

Изследователски център „Компютърна и приложна лингвистика“


Лектор:
доц. д-р Мария Нейкова

Участници:
студенти и преподаватели към ИЦ „Компютърна и приложна лингвистика“


В лекцията се разглеждат възможностите за повишаване на ефективността на обучението по чужд език чрез прилагане на дейностно-ориентирано обучение в контекста на електронното обучение от смесен тип. Очертават се проблемни области и перспективи за развитие.

Доц. д-р Мария Нейкова е дългогодишен преподавател в НБУ. Научните й интереси са в областта на методиката на обучението по английски език. Основните й научни публикации са посветени на въпроси, свързани с развиване на стратегии за четене на научен текст, електронно обучение и прилагане на дейностно-ориентиран подход в обучението по английски език като чужд.