facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

гл. ас. д-р Петя Георгиева

гл. ас. д-р Петя Георгиева

 

Академична длъжност: Главен асистент
 
e-mail: pgeorgieva@nbu.bg