facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Доц. д-р Мария Нейкова

Доц. д-р Мария Нейкова

 

 

 

Академична длъжност:  Доцент

 

Научна степен: Доктор

 

 

 e-mail: mneikova@nbu.bg