facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Актуално

dsc-0204_678x410_crop_478b24840a
08.06.2023 13:00

Презентации на магистърски тези дипломанти на МП „Технологии в писмения и устния превод“ (на английски език)

НБУ в Центъра, ул. „Г.С. Раковски“ 191Б

Организатор:
Изследователския център за компютърна и приложна лингвистика

Всички магистърски тези са посветени на проблеми на машинния превод.

В дискусиите ще участват проф. Л. Баукър, доц. Мария Стамболиева, преподаватели и студенти в програмата.

Модератор:
доц. д-р Мария Стамболиева

Език на събитието: английски