facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Проф. Д-р Стефан Попов

Проф. Д-р Стефан Попов

 

Академична длъжност: Професор
 
e-mail: popov.stefan@gmail.com