facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

проф. д-р Антоний Тодоров

проф. д-р Антоний Тодоров

 

Академична длъжност: Професор
 
e-mail: atodorov@nbu.bg