ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

проф. д-р Антони Тодоров

проф. д-р Антони Тодоров

 

Академична длъжност: Професор
 
e-mail: atodorov@nbu.bg