facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

гл. ас. д-р Росица Генчева

гл. ас. д-р Росица Генчева

 

Академична длъжност: Главен асистент
 
e-mail: guentcheva@nbu.bg