ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

ГЛ. АС. Д-Р МИЛКА ХАДЖИКОТЕВА

ГЛ. АС. Д-Р МИЛКА ХАДЖИКОТЕВА

 

e-mail: mhadjikoteva@nbu.bg

 

Академична длъжност: Главен асистент