facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

ГЛ. АС. Д-Р МИЛКА ХАДЖИКОТЕВА

ГЛ. АС. Д-Р МИЛКА ХАДЖИКОТЕВА

 

 

 Академична длъжност: Главен асистент

 

 e-mail: mhadjikoteva@nbu.bg