ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Гл. ас. д-р Мария Нейкова

Гл. ас. д-р Мария Нейкова

 

e-mail: mneikova@nbu.bg

 

Академична длъжност: Главен асистент