facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева

гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева

 

Академична длъжност: Главен асистент
 
e-mail: khristova@nbu.bg