facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

ГЛ. АС. Д-Р ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ

ГЛ. АС. Д-Р ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ

 

Академична длъжност: Главен асистент
 
e-mail: dtrendafilov@nbu.bg