facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

доц. д-р Снежана Ботушарова

доц. д-р Снежана Ботушарова

 

Академична длъжност: Доцент