facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

доц. д-р Евгения Благоева

доц. д-р Евгения Благоева

 

Академична длъжност: Доцент
 
e-mail: eblagoeva@nbu.bg